"A La femme a döntéshozó, értelmiségi, véleményformáló nők magazinja. A La femme nekik és róluk szól. La femme magazin, la femme, lafemme.hu, lafemme"
« vissza nyomtatás

Csókolom a kezét

A művet nemcsak a története köti Magyarországhoz, hanem a szerző családja életében is fontos szerepet játszott.

A könyv szüleinek és családjának története, de egyben Magyarországé is, amelynek történelmével sorsuk összefonódott. A magyarul nem beszélő, az Egyesült Államokban 1955-ben született írónő számára ráadásul mindig távoli, egzotikus helynek számított e hely, melyről annyit hallott. Itt kezdődött szülei édes-bús szerelmi története is, mely egyre jobban összekapcsolódott az ország politikai, társadalmi, történelmi helyzetével. Így válik egyszerre szubjektív és objektív visszatekintéssé a kötet.
Az egyébként újságíróként dolgozó szerző egy költözéskor találta meg édesapja édesanyjához magyar nyelven írt leveleit a negyvenes évek első feléből. E levelek ugyan önmagukban is megállják a helyüket, ám Szegedy-Maszák Marianne egyszerre akarta átélni szülei történetét egy mind szörnyűbbé váló világban, és megérteni azt a politikai, társadalmi, történelmi helyzetet, amelyben szülei éltek. Ezért alapos kutatómunkát is végzett, és végül négy éven át tartott, mire elkészült művével. A leveleket angolra fordíttatta, s így újra felfedezte szüleit; a születése előtti időszakból szinte valós időben hallotta hangjukat, és értékelni tudta, milyenek is voltak valójában. Mivel csak édesapja levelei maradtak fenn, belőlük tudott következtetni, miket is válaszolt neki egykoron édesanyja.
A levelekből és kutatásai nyomán kirajzolódik egy bátor keresztény ember, egy antifasiszta politikus portréja, aki 1937-től a berlini magyar követség titkáraként dolgozott, majd 1943-tól a Külügyminisztériumban, aki találkozott Hitlerrel és Horthyval is. Aki titokban a Szövetségesekkel tárgyalt Magyarország háborúból való kilépéséről. Akit 1944-ben a Gestapó Budapesten elfogott, aki megjárta a dachaui koncentrációs tábort, és aki ott kis híján életét vesztette. Akit 1945-ben Magyarország megbízott követeként Washingtonba küldött, de amikor országában a kommunista erők győztek, feleségével inkább az emigrációt választotta.
Azzal a feleséggel, Kornfeld Hannával, aki a híres gyáriparos, Weiss Manfréd dédunokájaként, és a magyar gazdasági élet meghatározó szereplőinek számító, szintén neves Kornfeld-család leszármazottjaként élte a kulturális életben is jelentékeny szerepet játszó módos emberek életét. Addig, amíg a háború és a zsidótörvények közbe nem szóltak, s amíg ő és családja, származása révén nem került Magyarországon életveszélybe.
Sodró lendületű, igaz történet rajzolódik ki a regénnyé formálódó családtörténetből. Mi is megismerhetjük két huszadik századi magyar ember életét, szerelmét úgy, ahogy titkok övezte életük második felében sokáig még saját lányuk sem ismerhetett meg.
(Libri Kiadó)