"Filozófus, esztéta, az MTA tagja"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 
Heller Ágnes

Heller Ágnes

Szereti látni közönsége arcán a hatást

Filozófus, esztéta, az MTA tagja

A filozófus úgy gondolja, az jelenti számára az igazi sikert, hogy úgy tudott hatást gyakorolni az emberekre, hogy sohasem egy párt elvárásainak megfelelően fogalmazott, mindig a maga filozófiai világképét közvetíti.

 

Zsidó polgári családban született 1929-ben. Először a zsidótörvények lehetetlenítették el családja életét, majd tizenöt éves korában átélte számos családtagjának és barátjának elvesztését. Úgy gondolja, az ösztöneinek és a szerencséjének köszönheti, hogy túlélte a holokausztot. Felsőfokú tanulmányait a budapesti bölcsészkaron folytatta, 1951-ben végzett magyar–filozófia tanár szakon. Az ELTE Filozófia Tanszékén a Budapesti Iskola alapítójának, Lukács Györgynek volt tanítvá­nya, munkatársa. 1958-ban politikai okokból mindkettőjüknek távoznia kellett az egyetemről.

 

Heller Ágnes fontosnak tartja, hogy soha sem valamelyik párt elvárásainak megfelelően fogalmazott, hanem mindig azt a filozófiai világképet közvetíti, amelyet a magáénak vall. „Nem vagyok papagáj” – utal arra, hogy a siker érdekében sem beszélt másként, még akkor sem, amikor ez a karrierjét veszélyeztette. 1955-ben már kandidátusi fokozattal rendelkezett, eltávolítása után 1963-ig mégis középiskolában tanított. Mindig is szeretett tanítani. Számára nem az a fontos, hogy mások sikeresnek gondolják, hanem az, hogy mint filozófus és tanár, a gondolatait közérthetővé tegye, s a visszajelzések folyamatosan igazolják: olvasói és diákjai elégedettek a munkásságával.

 

Tanárként, előadóként szereti látni közönsége arcán: hatást gyakorolt rájuk. „A siker viszont önmagában sosem volt cél számomra. Nem az érdekelt, hogy milyennek látnak, hanem hogy a természetemet, önmagamat adhassam. És ha siker a válasz? Annak mindig nagyon örültem” – foglalja össze, hogy mi a véleménye a sikerről.

 

1963-tól 1973-ig a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatócsoportjában dolgozott. 1968-ban a filozófiatudományok doktora (DSc) lett. A hetvenes évek­ben ismét megfosztották állásától. A gondolkodás korabeli erős korlátait nem tudta elfogadni, ezért néhány évig fordításokat vállalt, abból tartotta fenn magát, majd 1977-től a rendszerváltásig külföldi egyetemeken tanított.

 

Amikor a rendszerváltás után hazatért, úgy érezte, nem ismerik, és ő sem ismeri az embereket kellőképpen. 1990-től filozófiai előadásokat tartott a JATE-n és az ELTE-n, ahol az Esztétikai Tanszéken tanított nyugdíjazásáig, s ahol 2010-től ismét tanít professor emeritaként.

Az egyetemi oktatómunka mellett igyekezett minden meghívást és felkérést elfogadni, eljutni az emberekhez, hogy megismerjék, és ő is alaposabban megismerje a rendszerváltás utáni országot. Úgy gondolja, filozófiai munkásságát Magyarországon eleve kevésbé ismerik, mint az Egyesült Államokban, ahol elismertebb, mint itthon. Tanítványai többsége, akikre évtizedeken keresztül hatást gyakorolt, külföldön él.

 

1995 óta a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A tudományos, a politikai és a kulturális életnek napjainkban is aktív szereplője. Úgy gondolja, sikerének kulcsa, hogy ha mondanivalója van társadalmi, Politikai vagy kulturális diskurzusokban, akkor a nyilvánosság előtt hozzászól a vitához. A politikai kérdések megvitatásában felhasználja filozófiai háttérkultúráját – mindenki számára érthetővé téve gondolatait.

 

Véleménye szerint, aki a közéletben részt vesz, annak elkerülhetetlenül befolyása lesz bizonyos folyamatokra. Úgy érzi, szerepet játszik a zsidó kultúra alakításában is. Magyar és nemzetközi elismertségét számos díj és kitüntetés bizonyítja, mind kedves számára.

Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia kérdései. Magyarországon ismert fontosabb publikációi: Az aristotelési etika és az antik ethos (1966), A reneszánsz ember (1967), Portrévázlatok az etika történetéből (1976) Az ösztönök – Az érzelmek elmélete (1978), Leibniz egzisztenciális metafizikája (1995), A „zsidó­kérdés” megoldhatatlansága, avagy mért születtem hébernek, mért nem inkább négernek? (2004).

Faragó József Faragó József cikke