"Országimázst sokféleképp lehet építeni. Például úgy, hogy az Európai Unióban Magyarország lesz egy eddig elhanyagolt terület szószólója."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Magyar kampány Európa jövőjéért

Országimázst sokféleképp lehet építeni. Például úgy, hogy az Európai Unióban Magyarország lesz egy eddig elhanyagolt terület szószólója.

Nem kérdés, a tehetséggondozás minden állam, valamennyi kontinens számára stratégiai feladat. Épp ezért meglepő, hogy az Európai Unió – a kontinensen működő számtalan szakmai kezdeményezés és sikeres program ellenére – mindeddig nem foglalkozott átfogóan a kérdéssel, és egyik tagállam sem vetette fel átfogó koncepció és hosszú távú stratégia kidolgozásának szükségességét. Úgy tűnik, Magyarország ezúttal jó időben, jó ügy mellé állt.

 

 

A magyar Országgyűlés 2008-ban döntő többséggel fogadta el a húsz évre szóló, az állami és a civil szféra által is támogatott Nemzeti Tehetség Programot. Ez az országos együttműködési hálózat uniós szinten is figyelmet kapott, ezért a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének égisze alatt idén júliusban elkezdte működését a Budapesti Európai Tehetségközpont (ETK). Az Európában ma még egyedülálló központ létrehozásának igényét 2011-ben, a magyar uniós elnökségi program részeként megrendezett nemzetközi tehetséggondozási konferencián fogalmazták meg. Távlati célja – a magyar együttműködési modell sikeréből kiindulva –, hogy hozzájáruljon az európai tehetségtámogatók nyitott, rugalmas, Európa országain átívelő hálózatba szervezéshez.

 

Kapcsolat: a magyar és az európai tehetséggondozás

 

A tehetség támogatásának számtalan módját ismerjük. Országonként, kultúránként mást látunk értékes képességnek, eltérő módon törekszünk arra, hogy kiemeljük, érleljük az átlagnál jobb adottsággal rendelkező gyerekeket. Ugyanakkor másképp támogat a család, másképp az iskola, a munkahely, a társadalom, de a támogatás ténye mögött mindig ott van a kiválóságnak értékként való – akár hagyományból fakadó, akár tudatos, vagy éppen öntudatlan – felismerése, elismerése és tisztelete.

CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY
…az emberi értékek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb teendő a tehetség fejlesztése…
Európai viszonylatban a magyar tehetséggondozás – különösen, ha az elmúlt pár év eredményeire tekintünk vissza – kiemelkedő jelentőségű. Megszületése óta komoly európai figyelem kíséri a hazai hosszú távú, húszéves tehetséggondozási stratégiát, és az úgynevezett tehetségpont-hálózatmodellt. A magyar tehetséggondozók már az EU-hoz való csatlakozásunk előtt is bekapcsolódtak a tehetséggondozás gyakorlatával foglalkozó közös európai műhelymunkákba. Ez a kapcsolat később felerősödött, és Magyarország vezető szerepre tett szert benne. Ennek a közös munkának az eredményeként értékelhetjük a szakmailag meghatározó jelentőségű, Magyarországon rendezett európai tehetséggondozó konferenciákat, a Magyar Géniusz Programon belül működő, külföldi jó példákat gyűjtő és a hazai jó gyakorlatot terjesztő tevékenységeket, továbbá az eddigi külkapcsolati munkák folytatásaként megalakuló Budapesti Európai Tehetségközpontot is. A központ létrehozásának kezdeményezésében kiemelkedő szerepe volt a nemzetközi hírű magyar hálózatkutatónak, Csermely Péter professzor Academia Europaea-tagnak, akit aaz ECHA (European Council for High Ability – Európai Tehetségtanács) elnökének választottak.

 

Mivel foglalkozik a központ?

 

A központ fő tevékenységei közé az európai tehetséghálózat megteremtésének elősegítése tartozik, aminek megvalósult, gyakorlati példáját a magyar együttműködési tehetséghálózat-modell adja. Az ETK célja, hogy keretet és lehetőséget adjon az elszigetelten, rejtetten vagy már hálózatosan működő szervezeteknek, egyéneknek a közös munkához, és ezzel előmozdítsa, hogy

  • a tehetségek támogatásának fontossága megfelelő hangsúlyt kapjon minden európai államban;
  • Európán belül a tehetségvesztés a minimálisra csökkenjen;
  • az oktatási szektor átalakulásakor a tehetséggondozás kiemelt szerepet kapjon, egy-egy tehetséges fiatal minden tagállamban a számára legmegfelelőbb oktatáshoz férjen hozzá;
  • Európa vonzóvá váljon a tehetséges fiatalok számára;
  • Európa minden országában tehetségbarát társadalmak jöjjenek létre.

A központ célja továbbá, hogy az európai tehetségsegítő hálózat révén

  • a témához kapcsolódó információk megosztása felgyorsuljon;
  • a tehetségek számára több és hatékonyabb tehetségtámogatási forma jöjjön létre, valamint
  • a tehetséggondozásban érdekelt társadalmi szereplők könnyebben megtalálják egymást.

Hosszú távon különösen fontos, hogy a budapesti Európai Tehetségközponthoz hasonló célokat kitűző hálózati csomópontok száma gyarapodjon.

Az első félév az európai tehetségsegítő hálózat kialakítását megalapozó munka első szakaszaként zárult. Az elmúlt hónapokban a legfontosabb cél egy olyan európai önkéntes szakértői csoport összeállítása volt, amely a jövőben tevékenyen hozzájárul az európai tehetséghálózat kialakításához, valamint segít az európai tehetségtérkép megrajzolásában. További feladat lesz a magyar példa külföldi megjelenítése és a külföldi kapcsolattartás, a külföldi jó gyakorlatok összegyűjtése és publikálása online és könyv formában.

 

Eredmények

 

Az elmúlt hónapok bővelkedtek eredményekben. Elkészült a talentcentrebudapest.eu oldal, amely már most több információs felületnél. A fejlesztéssel a Budapesti Európai Tehetségközpont megalkotta az európai tehetségtámogatói térkép (Talent Support Map) informatikai alapjait. A honlap kiterjedt, folyamatosan épülő adatbázisai, jógyakorlat-gyűjteménye, publikációi és a nemzetközi tehetséggondozással kapcsolatos friss hírei hasznos segítséget nyújtanak a nemzetközi szakmai kapcsolattartás és az európai tehetséggondozást támogató együttműködési hálózat kiépítésében.

 

 

La femme La femme cikke 2012. november
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.