"A La femme a döntéshozó, értelmiségi, véleményformáló nők magazinja. A La femme nekik és róluk szól. La femme magazin, la femme, lafemme.hu, lafemme"
« vissza nyomtatás

Ünnepség a KOGART Házban

2011. szeptember 27-én mutattuk be a La femme magazin különszámát, mely Magyarország ötven legbefolyásosabb asszonya előtt tiszteleg.

Aki ismeri a nagyobb választékot felmutató újságárusok kínálatát, már jó ideje felfigyelhetett egy – tartalmában és külalakjában – a magyar standardtól eltérő női magazinra, a La femme-ra. A lapot elindító Silver Kiadó a nagyobb tömegek elérése helyett igényes, tematikus tartalmakkal fordul elsősorban az értelmiségi, döntéshozó és véleményformáló nőkhöz. A letisztult arculattal megjelenő folyóiratban neves újságírók kapnak lehetőséget és persze helyet, hogy egy-egy témáról kifejtsék véleményüket. A magazin által bemutatott személyiségek között eddig is központi helyet foglaltak el azok a hölgyek, akik akár a múltban, akár a jelenben saját területeken kiemelkedőnek bizonyultak.

Kiadónk azonban nem elégedett meg azzal, hogy a negyedévente megjelenő magazinban kiemelten foglalkozzon ezzel a témával, hanem új kezdeményezéssel lepte meg a hazai közönséget: szeptember 27-én egy különszámmal és egy rendezvénnyel tisztelgett az 50 legbefolyásosabb hazai nő előtt. Képgalériánk itt látható!

 


A szerkesztőség és az általa felkért zsűri szakított a megszokott módszerekkel az ilyen listák elkészítésében. Nem férfimódon, kvantitatív módszerekkel, sorszámozott ranglistával álltak elő: olyan listát készítettek, amelynek nincs első, második helyezettje, ahol minden hölgy egyformán fontosnak bizonyul.

 

Ahogy sajtóanyagunkban is olvasható: „A legbefolyásosabb magyar nők kezdeményezés legfőbb célja az, hogy e kiemelkedő női személyiségekre, karrierekre és életutakra ráirányítsa a figyelmet. A legkiválóbbakra, akik szakmai vagy egyéb tevékenységük révén leginkább hatással vannak mindennapjainkra: életünkre, gondolatainkra, értékrendünkre.”

A La femme értelmezése szerint befolyásos az, akinek hatása túlmutat szűkebb környezetén, értékteremtő és -közvetítő ereje, eszköztára jelentős, hatása másokra, a társadalmi normákra, közgondolkodásra átlagon felüli. A befolyás mértéke pedig szoros kapcsolatban áll a hatás társadalmi jelentőségével és kiterjedtségével, anyagi értékével, időbeliségével, közvetlen és közvetett, formális és informális jellegével. A program számára ezért egy olyan értékelési rendszert kellett kidolgozni, amelyben mindezek a szempontok együttesen vannak jelen.

 

A befolyás mértéke nem állandó. Az egy adott pillanatban érzékelhető hatásban benne van az elmúlt évek, évtizedek munkája, sőt akár egy teljes életpálya, de éppúgy a jelenlegi tevékenység is. A La femme legbefolyásosabb magyar nők programja ezért a befolyás mértéke szempontjából meghatározó jellemzők, adatok és körülmények alapján határozza meg azok körét, akik a legnagyobb hatással vannak a világra. Névsoruk itt olvasható!

 

A zsűri

 

 Ennek megfelelően a jelöltállítás és az értékelés teljes folyamata a La femme által felkért zsűri kezében van. Ezt a grémiumot huszonöt olyan személyiség alkotja, akik nagyon eltérő területeken szereztek tapasztalatokat. Van közöttük bankár, képzőművész, médiaszemélyiség, író, cégtulajdonos, nagyvállalati felsővezető, balettművész, szociológus, társadalomkutató… Ez a sokszínűség garantálja, hogy az előre megadott szempontok alapján objektíven és kiegyensúlyozottan ítélhették meg, milyen az egyes jelöltek hatása a világra.

 

A zsűri néhány tagjának – ők a kuratórium – emellett kulcsszerepe van az értékelés logikai és súlyozási rendszerének, számítási algoritmusainak véglegesítésében.

 

A jelöltek személyére szakújságírók és neves személyiségek tettek javaslatot. A közel kétszáz jelölt munkájáról, tevékenységéről valamennyi nyilvánosan hozzáférhető információt összegyűjtöttünk, hogy a kiválasztási, döntési folyamatban a lehető legteljesebb ismeretanyag álljon rendelkezésre. Ez közel háromszáz oldalnyi rendszerezett, kategorizált információt jelent. Összeállítása már önmagában elég nagy munka volt. Ezt követően két különálló értékelési szakaszban a zsűri és a kuratórium a kétszázból először nyolcvanra szűkítette a jelöltek körét, majd egy erre a célra készített online értékelési rendszer segítségével született meg a végső ötvenes kör. Minden zsűritag minden jelöltet értékelhetett, előre megadott szempontok szerint, a végeredmény pedig a zsűritagok véleményének összesítésével született meg.

 

A jelöltek

 

 A befolyás objektív mérőszámokkal nehezen leírható. Az eltérő szakmai területek szereplőinek összevetése pedig még komplexebb feladat. A legbefolyásosabb ötven magyar nő kiválasztása ezért csakis világos elvek, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

A szempontok egymáshoz való viszonya, a számítási módszer a program lelke. Egy jelölt tevékenységének társadalmi jelentősége, hatása időbelisége, informális kapcsolatrendszere, ismertsége éppúgy része a mérlegelendő szempontoknak, mint a hatás közvetlen és közvetett kiterjedtsége vagy anyagi értéke. Mindezek együttesen, meghatározott viszonyszámokkal adják meg egy-egy jelölt esetében a hatás relatív értékét.

 

Jelölt lehetett bármely magyar vagy magyar származású és a program szempontjából releváns tevékenységét jelentős részben Magyarországon végző nő. Politikusok azonban nincsenek a listán. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a politikai élet szereplői kiemelt és szinte folyamatos figyelmet kapnak a mindennapokban. Szerettük volna, ha ebben a programban más területek kiemelkedő személyiségeire irányul a figyelem. A másik ok az, hogy a politikában – legyen az párt- vagy szakpolitikai terület – a legnehezebb különválasztani az egyéni tehetség és eredményesség, valamint a személy mögött álló intézmény súlyát a befolyás megítélésekor. A program értékelési logikája jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezt megfelelően kezelje, ezért az objektivitás érdekében a politikában aktív szereplők nem kerültek a jelöltek közé.

 

A program által képviselt gondolatokban a kezdeményezők szerint többen is meglátják azokat az értékeket, amelyek megjelenítésére érdemes teret és alkalmat biztosítani. A kiemelkedő teljesítmények, a példaképek ösztönző ereje ugyanis csak a nyilvánosság erejével, a közfigyelem elnyerésével érvényesülhet. Az ötven nagyszerű személyiség előtt tisztelegve a La femme ehhez igyekszik hozzájárulni.

 

Barta Zsolt, a Silver Kiadó ügyvezető igazgatója mindemellett arra is felhívta az ötven legbefolyásosabb nőt bemutató La femme különszám bemutatóján a figyelmet, hogy tisztában van vele, a kezdeményezés és a különszám vitákat generál majd. – Lehet, hogy lesznek, akik szerint másoknak is helye lenne ebben a kiadványban. Legyen így! Beszéljünk, vitatkozzunk hát róluk! Beszéljünk hát azokról a nőkről tisztelettel és megkülönböztetett figyelemmel, akik kiemelkedő teljesítménnyel és eredményekkel állnak helyt nap, mint nap! Hisz, mi más, mint ez a legfőbb célja ennek a kezdeményezésnek! – mondta az ügyvezető igazgató.

 

Kezdjük meg a vitát!