"2011. szeptember 27-én mutattuk be a La femme magazin különszámát, mely Magyarország ötven legbefolyásosabb asszonya előtt tiszteleg."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Ünnepség a KOGART Házban

2011. szeptember 27-én mutattuk be a La femme magazin különszámát, mely Magyarország ötven legbefolyásosabb asszonya előtt tiszteleg.

Aki ismeri a nagyobb választékot felmutató újságárusok kínálatát, már jó ideje felfigyelhetett egy – tartalmában és külalakjában – a magyar standardtól eltérő női magazinra, a La femme-ra. A lapot elindító Silver Kiadó a nagyobb tömegek elérése helyett igényes, tematikus tartalmakkal fordul elsősorban az értelmiségi, döntéshozó és véleményformáló nőkhöz. A letisztult arculattal megjelenő folyóiratban neves újságírók kapnak lehetőséget és persze helyet, hogy egy-egy témáról kifejtsék véleményüket. A magazin által bemutatott személyiségek között eddig is központi helyet foglaltak el azok a hölgyek, akik akár a múltban, akár a jelenben saját területeken kiemelkedőnek bizonyultak.

Kiadónk azonban nem elégedett meg azzal, hogy a negyedévente megjelenő magazinban kiemelten foglalkozzon ezzel a témával, hanem új kezdeményezéssel lepte meg a hazai közönséget: szeptember 27-én egy különszámmal és egy rendezvénnyel tisztelgett az 50 legbefolyásosabb hazai nő előtt. Képgalériánk itt látható!

 


A szerkesztőség és az általa felkért zsűri szakított a megszokott módszerekkel az ilyen listák elkészítésében. Nem férfimódon, kvantitatív módszerekkel, sorszámozott ranglistával álltak elő: olyan listát készítettek, amelynek nincs első, második helyezettje, ahol minden hölgy egyformán fontosnak bizonyul.

 

Ahogy sajtóanyagunkban is olvasható: „A legbefolyásosabb magyar nők kezdeményezés legfőbb célja az, hogy e kiemelkedő női személyiségekre, karrierekre és életutakra ráirányítsa a figyelmet. A legkiválóbbakra, akik szakmai vagy egyéb tevékenységük révén leginkább hatással vannak mindennapjainkra: életünkre, gondolatainkra, értékrendünkre.”

A La femme értelmezése szerint befolyásos az, akinek hatása túlmutat szűkebb környezetén, értékteremtő és -közvetítő ereje, eszköztára jelentős, hatása másokra, a társadalmi normákra, közgondolkodásra átlagon felüli. A befolyás mértéke pedig szoros kapcsolatban áll a hatás társadalmi jelentőségével és kiterjedtségével, anyagi értékével, időbeliségével, közvetlen és közvetett, formális és informális jellegével. A program számára ezért egy olyan értékelési rendszert kellett kidolgozni, amelyben mindezek a szempontok együttesen vannak jelen.

 

A befolyás mértéke nem állandó. Az egy adott pillanatban érzékelhető hatásban benne van az elmúlt évek, évtizedek munkája, sőt akár egy teljes életpálya, de éppúgy a jelenlegi tevékenység is. A La femme legbefolyásosabb magyar nők programja ezért a befolyás mértéke szempontjából meghatározó jellemzők, adatok és körülmények alapján határozza meg azok körét, akik a legnagyobb hatással vannak a világra. Névsoruk itt olvasható!

 

A zsűri

 

 Ennek megfelelően a jelöltállítás és az értékelés teljes folyamata a La femme által felkért zsűri kezében van. Ezt a grémiumot huszonöt olyan személyiség alkotja, akik nagyon eltérő területeken szereztek tapasztalatokat. Van közöttük bankár, képzőművész, médiaszemélyiség, író, cégtulajdonos, nagyvállalati felsővezető, balettművész, szociológus, társadalomkutató… Ez a sokszínűség garantálja, hogy az előre megadott szempontok alapján objektíven és kiegyensúlyozottan ítélhették meg, milyen az egyes jelöltek hatása a világra.

 

A zsűri néhány tagjának – ők a kuratórium – emellett kulcsszerepe van az értékelés logikai és súlyozási rendszerének, számítási algoritmusainak véglegesítésében.

 

A jelöltek személyére szakújságírók és neves személyiségek tettek javaslatot. A közel kétszáz jelölt munkájáról, tevékenységéről valamennyi nyilvánosan hozzáférhető információt összegyűjtöttünk, hogy a kiválasztási, döntési folyamatban a lehető legteljesebb ismeretanyag álljon rendelkezésre. Ez közel háromszáz oldalnyi rendszerezett, kategorizált információt jelent. Összeállítása már önmagában elég nagy munka volt. Ezt követően két különálló értékelési szakaszban a zsűri és a kuratórium a kétszázból először nyolcvanra szűkítette a jelöltek körét, majd egy erre a célra készített online értékelési rendszer segítségével született meg a végső ötvenes kör. Minden zsűritag minden jelöltet értékelhetett, előre megadott szempontok szerint, a végeredmény pedig a zsűritagok véleményének összesítésével született meg.

 

A jelöltek

 

 A befolyás objektív mérőszámokkal nehezen leírható. Az eltérő szakmai területek szereplőinek összevetése pedig még komplexebb feladat. A legbefolyásosabb ötven magyar nő kiválasztása ezért csakis világos elvek, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

A szempontok egymáshoz való viszonya, a számítási módszer a program lelke. Egy jelölt tevékenységének társadalmi jelentősége, hatása időbelisége, informális kapcsolatrendszere, ismertsége éppúgy része a mérlegelendő szempontoknak, mint a hatás közvetlen és közvetett kiterjedtsége vagy anyagi értéke. Mindezek együttesen, meghatározott viszonyszámokkal adják meg egy-egy jelölt esetében a hatás relatív értékét.

 

Jelölt lehetett bármely magyar vagy magyar származású és a program szempontjából releváns tevékenységét jelentős részben Magyarországon végző nő. Politikusok azonban nincsenek a listán. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a politikai élet szereplői kiemelt és szinte folyamatos figyelmet kapnak a mindennapokban. Szerettük volna, ha ebben a programban más területek kiemelkedő személyiségeire irányul a figyelem. A másik ok az, hogy a politikában – legyen az párt- vagy szakpolitikai terület – a legnehezebb különválasztani az egyéni tehetség és eredményesség, valamint a személy mögött álló intézmény súlyát a befolyás megítélésekor. A program értékelési logikája jelenleg nem alkalmas arra, hogy ezt megfelelően kezelje, ezért az objektivitás érdekében a politikában aktív szereplők nem kerültek a jelöltek közé.

 

A program által képviselt gondolatokban a kezdeményezők szerint többen is meglátják azokat az értékeket, amelyek megjelenítésére érdemes teret és alkalmat biztosítani. A kiemelkedő teljesítmények, a példaképek ösztönző ereje ugyanis csak a nyilvánosság erejével, a közfigyelem elnyerésével érvényesülhet. Az ötven nagyszerű személyiség előtt tisztelegve a La femme ehhez igyekszik hozzájárulni.

 

Barta Zsolt, a Silver Kiadó ügyvezető igazgatója mindemellett arra is felhívta az ötven legbefolyásosabb nőt bemutató La femme különszám bemutatóján a figyelmet, hogy tisztában van vele, a kezdeményezés és a különszám vitákat generál majd. – Lehet, hogy lesznek, akik szerint másoknak is helye lenne ebben a kiadványban. Legyen így! Beszéljünk, vitatkozzunk hát róluk! Beszéljünk hát azokról a nőkről tisztelettel és megkülönböztetett figyelemmel, akik kiemelkedő teljesítménnyel és eredményekkel állnak helyt nap, mint nap! Hisz, mi más, mint ez a legfőbb célja ennek a kezdeményezésnek! – mondta az ügyvezető igazgató.

 

Kezdjük meg a vitát!

La femme La femme cikke 2011. szeptember
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.