"Ki tekinthető tehetségesnek? S hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál? "

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Milyen szempontok alapján zajlik az értékelés?

Ki tekinthető tehetségesnek? S hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál?

Atehetség objektív mérőszámokkal nehezen leírható, az összevetés még azonos szakmai területen belül sem magától értetődő. Az eltérő területek tehetséges fiataljainak összevetése pedig még komplexebb feladat. Az 50 tehetséges magyar fiatal kiválasztása ezért csakis világos elvek mentén, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

 

A jelentkezések formai és tartalmi előválogatása a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szakemberei bevonásával, előre meghatározott szempontok alapján történik. A végső értékelés a La femme által felkért harminc olyan személyiség kezében van, akik sokszínű szakmai háttérrel, gazdag élettapasztalattal rendelkeznek. Ők a zsűri. Ők azok, akik az erre a célra létrehozott online rendszerben értékelik az utolsó szakaszba jutó jelölteket. A végső ötvenes kör a zsűritagok egyénenkénti értékelésének összesítésével születik meg.

 

Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik.

 

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkednek a korosztályi átlag fölé (az eddig elért eredmények, a relatív életkor, a fejlődés üteme alapján), figyelembe véve a további kimagasló teljesítményhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét;

 

Társadalmi érték – amely a közösség értékrendjének, normáinak, „lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja;

 

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt;

 

Újítóerő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, akár egy tradicionális terület forradalmasítását, akár egy új irányzat megteremtését szolgálja;

 

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönző erő mértéke, figyelemmel a teljesítmény láthatóvá tételének képességére, a jelölt karizmájára, kisugárzására.

La femme La femme cikke 2014. október
címkék:
Tehetség
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.