"A kiemelkedő képességű fiatalokat támogató környezet megteremtése elemi érdek."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

A tehetség különleges erőforrás

A kiemelkedő képességű fiatalokat támogató környezet megteremtése elemi érdek.

A tehetség erőforrás, amely nem végtelen, és nem hasznosul magától. Az 50 tehetséges magyar fiatal programot két évvel ezelőtt ennek szellemében indítottuk. Az első évad lelkes fogadtatása, a mentorprogram sikere arra ösztönzött bennünket, hogy folytassuk a megkezdett munkát, és újabb tehetségek számára teremtsük meg a továbbfejlődés lehetőségét. Idén újra 50 tehetséget kerestünk, akik kivételes adottságuk, szorgalmuk révén a jövő formálói, meghatározó személyiségei lehetnek Magyarországon és a világban.

 

A tehetségsegítés nem csak pénzkérdés!


Ezt az első évad tapasztalatai, a mentorok önzetlen és felelősségteljes szerepvállalása is igazolta. Ez a támogató szellem teremtette meg a program lelkét, s ennek köszönhető, hogy az ifjú tehetségek egy-egy beszélgetés, fontos új kapcsolatok vagy a támogató, segítő szándék révén páratlan, pénzben aligha kifejezhető előrelépést tettek fejlődésükben. Megvalósult művészeti projektek, elindított vagy épp felfutó vállalkozások, meghatározó új ismeretségek, bővülő kapcsolatrendszer, médianyilvánosság. Ki kevesebbet, ki többet tudott hasznosítani abból, amit az 50 tehetséges magyar fiatal program nyújtani tudott számára.

 

Az egyik legfontosabb eredménynek talán mégis azt tekinthetjük, hogy többen már most készek arra, hogy a kapott segítségből visszaadjanak másoknak. Tizenketten az első évadból diákmentorként – vagy ahogy magukat nevezik: minimentorként – arra vállalkoztak, hogy mentoráltként szerzett személyes tapasztalataikkal segítsék a programba idén bejutott tehetségeket. Kortársi szemléletmódjukkal hozzájáruljanak ahhoz, hogy a program minden tekintetben a legtöbbet nyújtsa a benne résztvevőknek.

 

Az 50 tehetséges magyar fiatal program lelke ugyanis továbbra is a tehetségek számára felkínált hat hónapos mentorprogram, amely a kulturális, tudományos és gazdasági élet elismert személyiségei, a mentorok aktív közreműködésével ösztönzi a fiatal tehetségek fejlődését. Személyre szabottan, a lehetőségek és az igények összehangolásával.

 

A mentorokat a fiatalok támogatása iránti elkötelezettségük és a kiemelkedő szakmai tudás, a saját területen elért eredmények alapján kértük fel a támogatói feladatra. Büszkék vagyunk rá, hogy elkötelezett segítőként ismét kiváló és hiteles személyiségek, kivételes tudású mentorok csatlakoztak a programhoz. Nélkülük kezdeményezésünk biztosan nem érhetné el célját.

 

A legendás magyar tehetség – nem közhely, valóság!


Az 50 tehetséges magyar fiatal program újra megmozgatta Magyarországot, újra több száz fiatalra érkezett írásos ajánlás. Életkori összetételében, a nemek arányában kiegyensúlyozottságot, míg a jelöltek tevékenységterülete és lakóhelye szerint sokszínű változatosságot tapasztaltunk. Az ország szinte minden részéről érkeztek pályázatok: nagyvárosokból, kistelepülésekről, hátrányos helyzetű régiókból, sőt a határon túlról is, igazolva, hogy kiemelkedő tehetségeket minden területen és bárhol találhatunk.

 

A pályázatok formai és tartalmi előválogatására a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szakembereit kértük fel, akik a több száz jelöltből kiválasztották azt a nyolcvanat, akiket a zsűri az erre létrehozott online rendszerben egyenként is értékelt. A zsűri tagjai egymástól független, egyénenként értékelték a pályázókat, s ennek eredményeként kialakult a végső sorrend, a programba bekerülő ötvenes kör.

 

Figyelemre és elismerésre méltó ifjú tehetségek kerültek látókörünkbe, akik közül egészen biztosan a leginkább érdemesek kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek az 50 tehetséges magyar fiatal idei mentorprogramjában. Ismerjék meg őket!

 

A tehetségről objektíven


Ki tehetséges és ki kevésbé? Kiben van meg képességben, szorgalomban mindaz, ami révén területének jövőjét formáló személyiségévé válhat? Egy szárnyait bontogató fiatalról aligha lehet ezt teljes bizonyossággal megmondani. Az 50 tehetséges magyar fiatal programban mégis kísérletet teszünk erre, hiszen az értékelés olyan egységes elvek szerint és kritériumrendszerrel történik, amely tevékenységterülettől függetlenül alkalmazható, és a zsűri számára objektív összevetést tesz lehetővé. Minden pályázat értékelésében az alábbi öt szempontot vettük figyelembe:

 

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkednek a korosztályi átlag fölé, figyelembe véve a fejlődéshez nélkülözhetetlen személyiségjegyek meglétét

 

Társadalmi érték – a közösség értékrendjének, normáinak, „lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja

 

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt

 

Újító erő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, akár egy tradicionális terület forradalmasítását, akár egy új irányzat megteremtését szolgálja

 

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségében és tevékenységében megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönzés képesség

 

Barta Zsolt
a La femme kiadóvezetője

Barta Zsolt Barta Zsolt cikke 2015. április
címkék:
Tehetség
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.