"Ki tekinthető tehetségesnek? Hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál? Az összevetés még egy szakmai területen belül sem magától értetődő."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Milyen szempontok alapján zajlik az értékelés?

Ki tekinthető tehetségesnek? Hogyan határozható meg, melyik fiatal tehetségesebb a társainál? Az összevetés még egy szakmai területen belül sem magától értetődő.

A tehetség mértéke objektív mérőszámokkal nehezen írható le. Az eltérő területek tehetséges fiataljainak összevetése még komplexebb feladat. Az 50 tehetséges magyar fiatal kiválasztása ezért csakis világos elvek szerint, standard kritériumok és értékelési szempontok alapján képzelhető el.

 

Az ötven fiatal kiválasztása a La femme által felkért harminc olyan személyiség kezében van, akik sokszínű szakmai háttérrel, gazdag élettapasztalattal rendelkeznek. Ők a zsűri, s ők azok, akik az előre meghatározott szempontok alapján a jelölteket értékelik. A végső ötvenes kör az egyéni értékelések összesítésével egy erre a célra létrehozott online rendszerben születik majd meg.

 

Az értékelés az alábbi szempontok szerint történik.

 

Teljesítmény – kifejezi, hogy a fiatal tehetség képességei mennyivel emelkednek a korosztályi átlag fölé (az eddig elért eredmények, a relatív életkor, a fejlődés üteme alapján), figyelembe véve a további kimagasló teljesítményhez nélkülözhetetlen személyiségjegyeket.

 

Társadalmi érték – amely a közösség értékrendjének, normáinak, „lelki egészségének”, gondolkodásának, fejlődésének, életminőségének, jövőjének, Magyarország nemzetközi megítélésének, hírnevének pozitív befolyásolási képességét mutatja.

 

Eredetiség – a tömegirányzattól való különbözőséget fejezi ki, vagyis azt, hogy a fiatal tehetség mennyire megkülönböztethető, egyedi, akár rétegterületen mutat kimagasló teljesítményt.

 

Újítóerő – a megvalósítás képességével párosuló alkotó kreativitás, legyen szó akár egy tradicionális terület forradalmasításáról, akár új irányzat teremtéséről.

 

Ösztönző erő – a fiatal tehetség személyiségén és tevékenységén keresztül megnyilvánuló, másokat kiemelkedő teljesítményre ösztönző erő mértéke, figyelemmel a teljesítmény láthatóvá tételének képességére, a jelölt karizmájára, kisugárzására.

La femme La femme cikke 2012. november
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.