"A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért Díjat. (x)"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Pedagógusok elismerése az Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémián négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért Díjat. (x)

A rangos elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítéli oda középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak. A díj a pedagógusok áldozatos munkájára hívja fel a figyelmet, amellyel jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, elismerése annak az erőfeszítésnek, amelyet a kémia oktatására, megszerettetésére és a tehetséges diákok felkarolására szentelnek.

 

Egy ország versenyképessége nagymértékben függ az oktatás színvonalától, hisz a jelentős innovációk és kutatások elképzelhetetlenek jól képzett szakemberek nélkül. A Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás helyzetét. A társaság kötelességének

MAGYAR KÉMIAOKTATÁSÉRT DÍJ
A díj jelent elismerést, köszönetet és hálát mindazért, amit a pedagógusok a mindennapokban tesznek.
érzi, hogy lehetőségeihez mérten folytassa támogató tevékenységét ezen a területen. A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítéli oda a rangos elismerést, a személyenként ötszázezer forinttal járó díjat.

 

„Az idén 120 éves Richter a sikerét nagyrészt annak köszönheti, hogy az országban talán egyedülálló módon egy olyan robusztus és energikus tudáscentrumaként működik, ami egyrészt csúcstechnológiát alkalmaz, másrészt nagyszámú, igen magasan képzett szakember multidiszciplináris és az innovációs lánc egészét lefedő tevékenységére, illetve együttműködésére épül egyetlen nagy független intézmény keretein belül. Ez a különleges tudáscentrum nem létezhet olyan oktatási rendszer nélkül, ami biztosítja ennek a szakembergárdának a kinevelését. Ennek belátása már önmagában is teljes mértékben indokolja, hogy a cég aktív figyelmet fordítson a közoktatásra, azon belül is elsősorban a természettudományos oktatásra, ily módon pedig igyekezzen minél inkább elismerni és inspirálni a kiváló tanárokat. De valójában ennél többről van szó: mindannyian egy olyan szellemi, gazdasági, kulturális ökoszisztéma részei vagyunk, amelyben minden szereplő szerepe kritikusan fontos, hiszen az ő harmonikus összefonódásuk ad vitalitást a rendszernek. Ez a vitalitás pedig nem jöhet létre anélkül, hogy a kérdéses szereplők ne éreznék magukat megbecsültnek, ne látnák a saját helyüket és értéküket a rendszerben, csakúgy, mint a többiek helyét és értékét.” – nyilatkozta Prof. Dr. Szántay Csaba, a kuratórium elnöke.

A Richter Gedeon Alapítvány Magyar Kémiaoktatásért Díjának célja nemcsak a kiváló kémiatanárok elismerése, hanem olyan konstruktív, együttműködő, tudásmegosztó partneri viszony kialakítása, amelyből a tanárok hosszú távon is profitálnak. A díjat 1999-ben adták át először olyan pedagógusoknak, akik a természettudományokat magas színvonalon oktatják, kiemelten fontosnak tartják a tananyagok aktualizálását és diákjaik sikeresen szerepelnek versenyeken.


A díjat idén négy pedagógus vehette át

 

Dr. Saabné Réti Ibolya, Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Söre Ferenc, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum

Szabóné Sári Zsuzsanna Klára, Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium

Szakmány Csaba, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest

 

„Nagyon fontos és rendkívül örömteli tapasztalatunk, hogy a díjazott pedagógusok egyfajta életszemléletet, erkölcsi tartást is mutatnak a fiataloknak. A díj jelent elismerést, köszönetet és hálát mindazért, amit a mindennapokban tesznek. Legyen a díj egy kérés vagy ösztönzés arra, hogy a továbbiakban is nyújtsák azt, amit eddig. Mert ez vezet sikeres életekhez, szakmai és emberi gazdagodáshoz.”  tette hozzá Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon Nyrt. támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője.

La femme La femme cikke 2021. október
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.