"Színek és évek – Nők a művészetben a huszadik századelőn címmel indul exkluzív beszélgetéssorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban."

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Változó nők, megújuló szerepek

Színek és évek – Nők a művészetben a huszadik századelőn címmel indul exkluzív beszélgetéssorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A most induló beszélgetéssorozat a huszadik századelő változó és változatos női szerepeinek nyomait vizsgálja az irodalomban és a társművészetekben. A Petőfi Irodalmi Múzeum elegáns környezetében induló program szervezői kiindulópontként és a sorozat címadójaként az épp száz éve, 1912-ben megjelent emblematikus Kaffka Margit-művet, a Színek és évek című regényt választották.


 Az 1890-es évek Magyarországának bomladozó dzsentri világában játszódó történet főhőse, Portelky Magda az úri középosztály tipikus képviselője. „Sorsa, élettörténete kitűnően példázza az akkori társadalmi kötöttségben, morális béklyóban a ma emberségégéért küzdeni nem tudó, passzivitásra kényszerített asszony tragédiáját. Első férje öngyilkos lett, a második, akihez "a férjes asszony" társadalmi konvenciói miatt kötötte sorsát; megalázza és cselédként tartja házában. Az előző házasságában még fellobbanó lázadásait, igazabb, jobb világot akaró megnyilatkozásait ez időben már felváltja a teljes közöny és belenyugvás.
Kaffka Margit az asszonyi lét kiszolgáltatottságát mélységesen átérezve, az emancipálódás nehéz, bonyolult folyamatát pontosan megrajzolva állítja olvasói elé Porteleky Magda történetét. Kritikai élű megfigyelései, bőséges emlékanyaga, a patriarchális családszerkezet átalakulásába vetett feltétlen hite még jobban kiemelik az ábrázolás erényeit. Az előadásmód reális ereje és szemlélete, ügyesen kimunkált lélektani háttere, az egyén és a társadalom kapcsolódásának pontos felismerése színvonalas olvasmánnyá, jelentős irodalmi értékké avatják a regényt” – írja a regényről Legeza Ilona.

 

A korszakban lezajló változásokat és a hozzájuk kapcsolódó (részben ma is aktuális) kérdéseket Kaffka számos női kortársa átélte és feldolgozta az irodalomban és a művészet más területein. A január 26-án induló beszélgetéssorozat ezeket az életműveket kívánja felidézni és elhelyezni a korabeli művészeti és társadalmi mozgalmak között.

 

A beszélgetés résztvevői: Bán Zsófia, Fábri Anna, Séllei Nóra irodalomtörténészek és Rakovszky Zsuzsa író, akik László Ferenc kritikussal osztják meg gondolataikat.

Színek és évek – Nők a művészetben a huszadik századelőn
Petőfi Irodalmi Múzeum
2012. január 26., 17:00

La femme La femme cikke 2012. január
címkék:
Irodalom | Művészet
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.