"Az elmúlt 30 év kínai képzőművészetéről ad áttekintést a Hagyomány és megújulás című kiállítás a Szépművészetei Múzeumban. "

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Kína betölti a teret Budapesten

Az elmúlt 30 év kínai képzőművészetéről ad áttekintést a Hagyomány és megújulás című kiállítás a Szépművészetei Múzeumban.

Mit is tudunk valójában Kínáról? És a kínai művészetről? Mi juthat el Európába egy olyan ország alkotásaiból, ahol évente több ezren végeznek képzőművészeti szakokon, vagy ahol a múzeumok által rendezett művészeti napokon akár kétszázezer művész is megjelenik? A Szépművészeti Múzeumban a mindössze egy hónapig látható - akár három önálló tárlatként is megtekinthető - kiállítás ebbe a távoli világba enged betekintést.

 

A kiállított művek méretükben, mennyiségükben és sokféleségükben lenyűgözik a látogatót, hiszen a kínai alkotók munkáiban a keleti hagyományokat épp úgy felfedezhetjük, mint a nyugati civilizáció művészetének stílusjegyeit. A Kínai Nemzeti Művészeti Múzeum által válogatott mintegy 120 olajfestményből, hagyományos kínai tusfestményből, grafikából és plasztikából álló kollekció a kölcsönző szándékai szerint sokrétűen ismerteti az elmúlt időszak változatos művészeti irányzatait, a művészek által alkalmazott bonyolult technikákat, valamint a kínai művészet sokszínűségét és gazdagságát.

 

Az 1978 óta eltelt időszak művészetét, csaknem kétezer négyzetméteren bemutató kiállítás három oldalról közelíti meg ezt a színes világot. Az idő viszontagságai című rész munkái a reformidőszak társadalmi fejleményeit tükrözik; A természet költészete a több mint ezeréves kínai tájképfestészeti hagyomány mai továbbélését szemlélteti; A sokszínűség gyönyörködtet pedig az egymás mellett élő különböző irányzatok változatosságát, a kelet és nyugat, a régi és új együttélését mutatja be.

 

 

A kínai kortárs művészet felvirágzása a gazdasági növekedéssel egy időben zajlott le. A globalizáció kihívásait felvállaló ország legutolsó évtizedeinek művészete szorosan kötődik az ország társadalmi valóságához, mely 1949, a Kínai Népköztársaság kikiáltása óta folyamatos változásban van. A kortárs kínai művészetre jelentőségteljesen hatottak az Európából és Amerikából érkező művészeti tendenciák (az expresszionizmustól kezdve a pop-arton át az akcióművészetig); a másféle látásmód és az új kifejezési eszközök keresése olyasfajta, napjainkban is tartó folyamatot eredményeztek, amely magába olvasztja az újat, s változó intenzitással, de a hagyománnyal is fenntartja a kapcsolatot. Kísérletezéseik tárgyát, mely egy újszerű vizuális nyelvezet kialakítására törekszik, a legváltozatosabb hordozókon és különböző technikákkal alkotják meg: a tus- és olajfestményeken, grafikákon, fametszeteken túl a fotográfia és a videóművészet is hangsúlyos jelentőségre tett szert Kína elmúlt évtizedeinek művészetében.

 

La femme La femme cikke 2012. augusztus
Lepje meg üzleti partnereit, családtagjait egy különleges, személyre szóló ajándékkal.