"Nincsenek számára határok, de végképp nincsenek elválasztó távolságok. Éppen ezért törekszik arra, hogy a nyelv se legyen akadály. Sok nyelven ír, beszél, a tudásvágya is határtalan!"

lorem iposum dolor

Praesent suscipit aliquam urna. Praesent et velit lorem. Fusce id ligula odio. Aenean feugiat ante ut sapien fermentum mollis.
rendben
 
 

Garay Lilla

Határok nélküli védangyalunk

Nincsenek számára határok, de végképp nincsenek elválasztó távolságok. Éppen ezért törekszik arra, hogy a nyelv se legyen akadály. Sok nyelven ír, beszél, a tudásvágya is határtalan!

Jelenleg doktorandusz, szakterülete a nemzetközi büntetőjog. Foglalkoztatják a nyelvek, az irodalom, a zene, mégis a jog mellett döntött. „Nemzetközi jogászként dolgozom, de az érdeklődési köröm gyermekkoromtól kezdve nagyon sokrétű, ezért a joggal párhuzamosan egy másik egyetemet is elvégeztem, japán nyelv és kultúraközti kommunikáció szakpáron.” Mindkét egyetemet summa cum laude abszolválta. Egyébként azért végezte a jogot Pozsonyban, mert dunaszerdahelyi lévén fontosnak érezte, hogy szlovákul is képes legyen ügyfeleit képviselni.

 

Jelenleg kilenc nyelven beszél, de reméli, ez nem a végleges szám, közülük ötön tudományos folyóiratokban is publikált már. Szívének a magyar szó a legkedvesebb… Elképzelhetetlennek tartja, hogy képességei, adottságai határok közé legyenek zárva. „A mentorprogram ezért rögtön felkeltette az érdeklődésemet, egy program, amely bátran átível a generációs és országhatárokon, csak javára válhat mindenkinek. Inspirációt reméltem - azt, hogy olyan újszerű szemléletet ad, melynek segítségével ötvözni tudom a jogtudomány szigorú világát a nyelvekkel és azokkal az eszmékkel, amelyekben hiszek.”

 

A kisebbségi jog annyira fontos számára, hogy az egyetlen országos magyar hetilapban rendszeresen nyújt jogi tanácsot, s megteszi ezt a Szlovák Rádió magyar adásában is. A mentorprogramban hatékony csatornát remél találni a szélesebb közönséghez. „Alapvető fontosságúnak tartom az emberi jogok fokozott védelmét, a gyermekek oktatáshoz való jogát, a nők egyenjogúságát, az erőszak visszaszorítását.” A szlovákiai magyarok helyzetét jogi szemszögből megközelítő munkái megtalálhatók a világ több egyetemi könyvtárában is.

 

Arra a provokatív kérdésre, hogy eldőlt-e már, a jog vagy a nyelvek fontosabbak-e a pályáján, könnyedén vágja át a gordiuszi csomót: „A mai, erősen globalizált világban elképzelhetetlennek tartom a jog beszorítását államhatárok közé.” Vagyis a kettőt együtt tudja csak elképzelni. Hozzáteszi: „a nyelvek révén lehetőségem nyílt előadni a világ legjobb egyetemein – többek között Párizsban, Barcelonában, Szentpéterváron –, és megtisztelőnek érzem, hogy szélesebb közönségnek is tolmácsolhatom azokat a jogi eszméket, amelyekben maradéktalanul hiszek.” Az egyetemen jelenleg angolul és szlovákul oktat, de az akadémiai életben is fontosnak tartja a gyökerek ápolását, több magyar nemzetiségű diák szakdolgozatának témavezetője.

 

Nagyon közel áll hozzá a jótékonyság eszméje is, több nemzetközi szervezet aktív tagja. Számára az emberi jogok védelme nem elvont fogalom, hanem elsősorban olyan eszköz, amely segít legyőzni a szegénységet, a betegségeket és a társadalmi egyenlőtlenségeket. „Nekem elsősorban tehát nem pusztán nemzetközi jogi vagy alkotmányos előírásokat jelentenek, hanem az emberi méltóság kinyilvánítását.”

Dr. Czine Ágnes
"Sokszínűsége, eddigi tudományos munkája bámulatba ejtő. Mi dolga van még ezek után egy mentornak? Megmutatni, hogy a jogviszonyok mögött mindig érző emberek sokasága van, és mennyire felelősségteljes dolog a jog világában emberek életéről dönteni. "